Tilgang og Metoder


Psykolog i Hinnerup           

           


Dig i centrum


Det er dig som er i centrum mens metoder kommer i anden række og bliver tilpasset dine aktuelle behov. 


Du vil blive mødt med nærvær og engagement.

Terapi/ Rådgivning /Coaching • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Krise
 • Sorg
 • Parforholdsproblemer


Individuel TerapiSamtaler af 45 min. varighed.Læs mere

MindfulnessBaseret Kognitiv Terapi Individuelle forløb, samtaler kombineret med mindfulness øvelser.Læs mere

Overenskomst grupper (tilskud til konsultationer med lægehenvisning)
 1. røveri, volds-og voldtægtsofre
 2. trafik-og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er rramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer,der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12.graviditetsuge
 9. personer, der inden det fyldte 18.år, har været ofre for incest eller andre  seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat depression der er fyldt 18 år
 11. personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år


Cand.Psych. Roksanda Sørensen


Autoriseret Psykolog


Specialist i Psykoterapi og Klinisk PsykologiBogøvej 15,   8382 Hinnerup


tlf. 53 30 37 55

Mail: roksanda@protonmail.com


Andre oplysninger om klinikken findes på sundhed. dk 

© Copyright. Roksanda Sørensen