Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

Mindfulness

Hvad kan  Mindfulness bruges til – evidens baseret effekt


Mindfulness  træning er de seneste 10 år med stor succes afprøvet i forhold til en række problemstillinger.


•Har forebyggende effekt ift. tilbagevendende depressioner og angst.


•Stress reduktion


•Kroniske smerter – ændrer måske ikke smerten men opfattelsen.


Under Mindfulness ændrer vi hjernebølgeaktiviteten og autonom nervesystem aktivitet. Med Mindfulness program prøver vi ikke at løse problemer. Vi arbejder på :


- at bringe opmærksomhed til de tanker og kropslige fornemmelser som ofte er forbundet med problemer.

- at have opmærksomhed på, hvad vi mærker i kroppen og hvilke tanker der går gennem hovedet på os fra  øjeblik til øjeblik uden at dømme eller vurdere dem.


Det bevirker ofte at oplevelsen af problemet opløser sig selv.


Vi forsøger ikke at stræbe mod en tilstand af dyb afslapning eller anden bestemt tilstand når vi træner. Derimod kan vi, ved at være åbne for hvad det er vi sanser  fra øjeblik til øjeblik, faktisk opleve at dyb afspænding og velbefindende indfinder sig selv- selv i vanskelige situationer.


Mindfulness starter når vi genkender tendensen til at være på automat piloten og forpligtiger os til at lære hvordan vi bedst kommer ud af den/slukker den og derved bliver opmærksomme på hvert øjeblik.

Mindfulness baseret kognitiv terapi - individuel forløb


     Hvad lærer vi  med mindfulness?


 

  • Koncentration
  • Opmærksomhed på tanker, følelser, kropslige fornemmelser /opdage det hele, tillade det at være der;  lægge mærke til dem i nuet, sådan som de er og så slippe.
  • Decentrering - ændring af relation mellem tanker og følelser/ Korte forbindelsen/relatere til tanker og ikke ud fra sine tanker  (kigge på dem og ikke være i dem).
  • Accept, venlig opmærksomhed.
  • At give slip- så vi kan komme ud af den onde cirkel/stoppe rummination/mestre svære følelser.

”At være” hellere end ”at gøre”-  ingen intention om at opnå speciel tilstand (lykke, ro, afspænding)

  • At bringe opmærksomhed til kropslig manifestering af problemer .
Mindfulnes baseret stressreduktion - 8 ugers program, i mindre grupper:


Sessionernes opbygning:


Sessioner  1 – 4

Vi lærer:


Hvordan man bringer opmærksomhed bevidst i nuet, uden at dømme og vurdere.

• At lægge mærke til hvor lidt opmærksomheden rettes mod hverdagen.

• At lægge mærke til hvor hurtigt vores sind skifter fra et emne til andet.

• Hvordan vi bringer opmærksomheden tilbage fra tanker som vandrer til single fokus

• At blive opmærksom på hvordan tankernes vandring kan tillade opståen af negative tanker og følelser


Sessioner 5 – 8

Vi lærer:


Hvordan vi bliver fuld opmærksomme på tanker og følelser og ved accept flytter opmærksomhed til åndedrættet  for et øjeblik, før vi udvider den til kroppen som helhed

• Åndedrætsrum: at håndtere vanskeligheder vi har i øjeblikket,

• At være opmærksom på egne unikke alarmsignaler af stress/depression og udvikle specifikke aktion planer  for når de opstår


Fra uge til uge introduceres der nye elementer så man bygger videre på det man har lært.


Største udbytte fås ved at bruge 30 -50 min hver dag  (evt. 5 dage om ugen) på meditation og andre øvelser hjemme. Det er krævende, man nødvendigt at afprøve det direkte og vigtigt at tage sig tid til øvelser.   


Man behøver slet ikke at kunne lide øvelser, men udfordring er at fortsætte og følge instruktioner så godt som man kan. Give slip på alle forventninger og se hvad der sker fra øjeblik til øjeblik, fra dag til dag, fra uge til uge.Cand.Psych. Roksanda SørensenAutoriseret PsykologSpecialist i Psykoterapi og Klinisk PsykologiBogøvej 15

8382 Hinnerup


tlf. 53 30 37 55

Mail: roksanda@protonmail.com


CVR.NR. 34 83 52 68  *    YDERNUMMER: 770736  *  EAN.NR.  5790002405327

© Copyright. Roksanda Sørensen